top of page

פרסומים

תמונה מצפן.png

פלג, גילי (2005). "הקשר בין חשיפה לחולים נוטים למות לבין עמדות כלפי מוות בקרב אחיות ועובדות סוציאליות". בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, מחקר לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה", בהנחיית דר' ר. ליכטנטריט ופרופ' מ. טייכמן.

ד"ר גילי פלג

עו"ס מומחית בתחום הבריאות

הרצאות, טיפול פליאטיבי, הדרכה וליווי

bottom of page