top of page

המלצות

תעודת הצטיינות הוראה רפואת משפחה 2016.jp
מכבי פייסבוק 1.jpg
מכבי פייסבוק 2.jpg
מכבי פייסבוק 3.jpg

תודה על הסובלנות, התמיכה הנפשית, האיכפתיות, הרגישות, המקצועיות, השראת האווירה הנינוחה, כל אלה עזרו לאמנו ולנו להתמודד עם מצבה הקשה.

משפחת קרני ש.

קיבלת אותנו עם הרבה הבנה, רגישות ורצון לעזור, לעודד ולהקל על המצב. הקרנת אוירה מקצועית, שלווה ונינוחות על בלהה, שעזר לה להיות רגועה ונינוחה יחסית למצבה הקשה.

שמואל, ז.

יצאתי נשכרת מאד מההרצאה שלך. ממש גרם לי לשינוי ביחס למוות. זה נשמע מופרך אבל מאד נהנתי מההרצאה שהנושא שלה מוות. תודה על החוויה. 

בלה שעיה 

היית אנושית , סבלנית, וקשובה למצוקותינו. חשנו שאת עושה עבודתך במסירות ובאהבה רבה. הליווי בבית איפשר לנו לטפל בש' בבית בצורה אישית ומכובדת.

מ.מ והילדים ב. ו. א.

ד"ר גילי פלג

עו"ס מומחית בתחום הבריאות

הרצאות, טיפול פליאטיבי, הדרכה וליווי

bottom of page